(1)
Mykhalitchko, B.; Shtcherbyna, O.; Slyvka, Y. КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ CsC-BMICHHX ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. КВАНТОВОХІМІЧНІІЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОТВОРНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АНІОННОГО КУПРУМ(І) ХЛОРИДНОГО тс-КОМПЛЕКСУ З 2-БУТИН-1,4-ДІОЛОМ СКЛАДУ NH4[CuC12(HOCH2C=CCH2OH)]. Пожежна безпека 2019, 9, 86-92.