(1)
Miller, O.; Kharchuk, A.; Shelyuh, Y. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТАХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ. Пожежна безпека 2018, 23, 121-124.