Kravets, I., Bashynskiy, O., Kushnir, A., & Shapovalov, O. (2019). ЧИННИКИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. Пожежна безпека, (34), 43-46. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.34.2019.07