Bilinskyy, B., Dvoryanyn, I., Mirus, O., & Stupnytska, N. (2019). ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЩ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЖЕЖНО-ТАКТИЧНИХ НАВЧАНЬ ТА ЗАНЯТЬ. Пожежна безпека, 10, 61-65. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/1418