Popovych, V. (2019). ДЕВАСТОВАНІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОБЛЕМИ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ. Пожежна безпека, 9, 132-134. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/1479