безпека, П. (2022). ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ. Пожежна безпека, 41, 119-122. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/2462