безпека, П. (2023). ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ. Пожежна безпека, 42, 96-98. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/2527