Kravets, I., O. Bashynskiy, A. Kushnir, і O. Shapovalov. 2019. ЧИННИКИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. Пожежна безпека, no 34 (Червень), 43-46. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.34.2019.07.