Kovalyshyn, V., V. Kovalchyk, і Yuz’kivТ. 2018. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В КАНАЛАХ ІНЕРТНИМИ ГАЗАМИ З НАСТУПНОЮ ЇХ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ. Пожежна безпека 24 (Жовтень), 55-61. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/472.