Mykhalitchko, B., Shtcherbyna, O. і Slyvka, Y. (2019) «КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ CsC-BMICHHX ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. КВАНТОВОХІМІЧНІІЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОТВОРНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АНІОННОГО КУПРУМ(І) ХЛОРИДНОГО тс-КОМПЛЕКСУ З 2-БУТИН-1,4-ДІОЛОМ СКЛАДУ NH4[CuC12(HOCH2C=CCH2OH)»], Пожежна безпека, 9, pp 86-92. Available at: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/1469 (Accessed: 24Вересень2023).