[1]
V. Kovalyshyn, V. Kovalchyk, і Yuz’kivТ., МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В КАНАЛАХ ІНЕРТНИМИ ГАЗАМИ З НАСТУПНОЮ ЇХ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ, Пожежна безпека, vol 24, pp 55-61, Жов 2018.