[1]
SubotaА., SemerakМ., і StokalukО., ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕМЕНТАХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА УМОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ГОРІННЯ ВОДНЮ, Пожежна безпека, vol 24, pp 120-123, Жов 2018.