Kovalyshyn, V., V. Kovalchyk, і Yuz’kivТ. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В КАНАЛАХ ІНЕРТНИМИ ГАЗАМИ З НАСТУПНОЮ ЇХ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ. Пожежна безпека, Vol 24, Oct. 2018, pp 55-61, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/472.