[1]
Labach, M. 2020. ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І ЇХ РОЛЬ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 1, (Лис 2020), 14-19.