[1]
Хлєвной, О. 2020. Титульна сторінка. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 22, (Груд 2020), 1-2.