[1]
Socha, R. 2021. ВИБРАНІ ДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ CЛУЖБИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ СПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 24, (Груд 2021), 97-102. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.12.