[1]
Czupryński, A. 2023. POSTRZEGANIE METODY NAUKOWEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 27, (Чер 2023), 109-118. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.12.