[1]
Radomska, M. 2018. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ТА ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 8, (Жов 2018), 172-178.