(1)
Hashchuk, L.; Hashchuk, P. ПРО НЕСПОДІВАНКИ В МАТЕМАТИЦІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ПРИЧИНИ АВАРІЙ/КАТАСТРОФ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2019, 19, 11-35.