(1)
Хлєвной, О. ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2019, 19, 3-4.