(1)
Skalski, D.; Kowalski, D.; Tuz, M. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2020, 21, 39-49.