(1)
Zieliński, E.; Dzięgielewski, P.; Zieliński, M.; Motylewski, B.; Skalski, D. ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ПРОБЛЕМИ НЕПОВНОСПРАВНОСТІ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2020, 21, 61-66.