(1)
Хлєвной, О. Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2020, 21, 3-4.