(1)
Хлєвной, О. Відомості про авторів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2020, 21, 121-122.