(1)
Labach, M. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2020, 2, 34-40.