(1)
Labach, M. РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЦЕНТРАЦІЇ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 145-150.