(1)
Хлєвной, О. Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2021, 4, 3-8.