(1)
Хлєвной, О. Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2021, 23, 3-4.