(1)
Gwardyński, R.; Kogut, B. ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2021, 24, 74-82.