(1)
Czupryński, A. POSTRZEGANIE METODY NAUKOWEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2023, 27, 109-118.