(1)
Socha, R. AKSJOLOGICZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2023, 27, 136-143.