(1)
HashchukР. ПРО ОКРЕМІ СЕНТЕНЦІЇ-КОМІЛЬФО В ТЕОРІЇ АВТОМОБІЛЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 12, 171-184.