(1)
BochkovskyiА. ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕК. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 11, 137-143.