(1)
Shunevych, B. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 12, 275-282.