(1)
Хлєвной, О. ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 12, 3-5.