(1)
Bedzay, A.; ScherbinaО.; ScherbinaІ.; Mykhalitchko, B. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК МАНГАНУ НА ПРОМИСЛОВИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 10, 179-183.