(1)
Dorosh, M.; Dvoieglazova, M.; Itchenko, D. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 9, 80-87.