(1)
Danylo, O.; Xiangyang, X.; Bun, R.; Lesiv, M. МОДЕЛЮВАННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 9, 130-136.