(1)
Stokaluk, O.; Regush, A. ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ ГЕКСАНОМ, В АПАРАТАХ З МІШАЛКАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАЛИГОРСЬКІТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 9, 166-173.