(1)
Хлєвной, О. ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 9, 3-6.