(1)
Хлєвной, О. ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 8, 3-8.