(1)
Хлєвной, О. зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 5, 3-8.