(1)
Хлєвной, О. Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2018, 3-5.