Хлєвной, О. (2019). ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 3-4. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1406