SemerakМ., & Kharyshyn, D. (2018). ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ І БЕТОНУ НА ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ НАГРІВУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 15, 165-172. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/151