Labach, M. (2019). РІДНА КУЛЬТУРА ЯК ДУХОВНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 20, 115-121. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.20.2019.18