Хлєвной, О. (2019). Титульна сторінка. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 20, 1-2. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1734