Хлєвной, О. (2020). Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 1, 6-8. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1900