Labach, M. (2020). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2, 34-40. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1905