Nagirnyak, M., & Nagirnyak, A. (2020). РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2, 45-54. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1907